Denne nettsiden og dets innhold er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m. v. av 12. mai 1961. Nettstedets eier har bruksrett til bilder og tekst benyttet på disse nettsidene. Dersom du ønsker å bruke innhold du finner på våre sider må du først ta kontakt med nettstedets eier for å innhente tillatelse. For noe av innholdet kan opphavsretten være knyttet til eksterne personer eller organisasjoner. Nettstedets eier vil i så fall opplyse om dette ved forespørsel. Uautorisert bruk av kopibeskyttet materiale i henhold til opphavsrett kan medføre erstatningsansvar.

Bildekreditering og kopirett

Vår nettside søker alltid å kreditere fotograf i henhold til inngåtte avtaler. Nettstedet betjenes av brukere og bedrifter som i stor utstrekning selv laster opp bilder, tekst, video og annet. Nettstedets eier har ikke ansvar for innholdet i informasjon eller data lastet opp eller lagret på nettstedet av enhver bruker og bedrift, inkludert pålitelighet eller nøyaktighet. Nettstedets eier tar intet økonomisk ansvar for bilder, tekst, video og annet som krenker opphavsretten, men vil umiddelbart og senest innen 2 virkedager fjerne disse etter at nettstedets eier har blitt gjort oppmerksom på krenkelsen.

Ansvar

Nettstedets eier står ansvarlig for databasens innhold og oppdateringer og søker å holde nettstedet mest mulig oppdatert og korrekt. Nettstedets eier har likevel intet ansvar for feil eller mangelfulle  opplysninger i databasen. Bruker av nettsiden kan ikke kreve erstatning for feil eller driftsavbrudd. Nettstedets eier har intet ansvar for tap i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke levert informasjon, feilaktig bruk eller tilsvarende.

Personvern

All informasjon om besøk på våre nettsider logges anonymt. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til noen enkelt­person. Hensikten med informasjonen er å tilby en mer brukervennlig løsning. Nettstedet benytter såkalte «cookies», hvor informasjonen lagres i en informasjonskapsel. Informasjon fra din maskin sendes til våre måleverktøy når du åpner våre nettsider. Dette er helt standard prosedyre og noe de fleste nettsteder gjør. Trafikken på nettsidene måles med script fra Google Analytics. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette «cookies» ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.

Sikkerhet

Brukere og bedrifter har ansvaret for å vedlikeholde og beskytte ID og passord. Brukere skal ikke tillate tredjeparter å bruke brukerens ID og passord. Brukere skal øyeblikkelig varsle nettstedets eier og skal følge dets instruksjoner hvis brukeren oppdager at dennes ID eller passord blir brukt av tredjepart uten godkjennelse eller autorisasjon.

Nettstedets eier kan når som helst be om at brukeren endrer passord eller å utføre andre nødvendige handlinger for å kunne beskytte den personlige informasjonen til brukeren eller forhindre ulovlig bruk av Tjenestene. Kundene skal øyeblikkelig fullføre slike forespørsler.